Trang web chỉ có một ngôn ngữ không cần sử dụng thẻ hreflang

Trang web chỉ có một ngôn ngữ không cần sử dụng thẻ hreflang
Đánh giá bài viết

Mục đích của việc sử dụng thẻ hreflang là để thông báo với Google cách họ có thể truy cập vào các biến thể ngôn ngữ hoặc khu vực khác nhau của một trang web. Nếu trang web của bạn chỉ có sử dụng một ngôn ngữ thì bạn không cần phải sử dụng thẻ hreflang. Đó là điều bình thường, không?

[IMG]

Một webmaster đã hỏi John Mueller câu này và John đã trả lời trên Twitter rằng “không có ý nghĩa gì khi sử dụng hreflang nếu website của bạn chỉ có một ngôn ngữ hoặc một vùng mà bạn đang nhắm mục tiêu. John cho rằng câu hỏi của webmaster kia giải quyết rất đơn giản, ông khuyên người quản trị website đừng cố gắng thêm thẻ hreflang vào trang web làm gì bởi vì nó không cần thiết.

Giống như diễn đàn seo này, tôi chỉ viết bằng tiếng Việt thì sẽ không cần thiết phải thêm thẻ hreflang. Nếu tôi dịch các trang sang tiếng Do Thái, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, chắc chắn tôi phải sử dụng thẻ hreflang.

Bài viết được dịch bởi diễn đàn SEO Time copy ghi nguồn!
Link bài viết: Trang web chỉ có một ngôn ngữ không cần sử dụng thẻ hreflang

Tin Liên Quan